Kronika
"Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces"
~ Henry Ford ~

Biuro Informacjyjno-Prawne AKCEPT S.A.

Biuro Informacyjno-Prawne AKCEPT S.A. powstało w 1993 roku. Od początku swego istnienia stało się jednym z liderów rynku zarządzania należnościami w Polsce. Potwierdzeniem tego jest kilka tysięcy obsłużonych klientów, kilkanaście tysięcy zrealizowanych spraw w zakresie wierzytelności wysokonominałowych oraz ponad 1.000.000.000,00 zł łącznej wartości zrealizowanych zleceń. - Przejdź na stronę -

AKCEPT Finance S.A.

Oferta AKCEPT Finance S.A. oparta na usługach faktoringu pełnego pozwala na poprawę płynności finansowej przedsiębiorstw oferując jako zabezpieczenie posiadane aktywa finansowe i wierzytelności. - Przejdź na stronę -

AKCEPT Credit S.A.

Działalność AKCEPT Credit S.A. skupia się na udzielaniu pożyczek krótkoterminowych dla przedsiębiorców oraz doradztwie finansowym kierowanym do sektora MŚP. - Przejdź na stronę -

AKCEPT Property Sp. z o.o.

Obszarem działalności AKCEPT Property Sp. z o.o. jest zarządzanie majątkiem, usługi restrukturyzacji, a także prowadzenie projektów związanych z nieruchomościami oraz papierami wartościowymi, w tym akcjami i udziałami Spółek zależnych. - Przejdź na stronę -