Biznes, Finanse, Należności

Korzyści płynące z roszczeń wobec wierzycieli.

Śledzenie należności ma kluczowe znaczenie dla zarządzania przepływami pieniężnymi. Podczas gdy sprzedaż może iść dobrze, jeśli Twoje wierzytelności nadal rosną, a klienci nie płacą Ci wystarczająco szybko, możesz znaleźć się w kryzysie gotówkowym.

Jest to klasyczny przykład na to, że szybki wzrost może być wyzwaniem dla małych firm. Podczas gdy ty prowadzisz sprzedaż i dostarczasz swój produkt, jeśli nie płacisz wystarczająco szybko, możesz mieć problemy z realizacją zamówień w przyszłości lub nawet z płaceniem podstawowych wydatków biznesowych, ponieważ nie masz gotówki w obrocie. Śledzenie należności ma kluczowe znaczenie dla utrzymania się na szczycie sytuacji, abyś mógł mieć pewność, że odbierasz należne Ci pieniądze.

Powinieneś śledzić nie tylko łączną liczbę należności (ile twoi klienci łącznie są ci winni), ale także to, kto jest ci winien i którzy klienci mają zaległości w płatnościach. Dzięki tej wiedzy możesz decydować, którzy klienci mają zalegać z płatnościami i utrzymywać swoje konto bankowe w całości.

Czy wyższe czy niższe należności są lepsze?

Ogólnie rzecz biorąc, posiadanie niższego salda wierzytelności jest lepsze.  Jeśli jednak Twoja firma się rozwija, możesz zauważyć, że stan Twoich należności rośnie w miarę upływu czasu, gdy zdobywasz coraz więcej klientów i sprzedajesz im więcej. Jeśli tak się stanie, będziesz chciał śledzić tzw. wskaźnik rotacji należności, aby upewnić się, że procent należności w stosunku do Twojej sprzedaży pozostaje dość stały.

Zobacz też: