Biznes, Finanse

Co to jest Restrukturyzacja?

Kiedy korporacja nie będzie w stanie dłużej wywiązywać się ze swoich zobowiązań płatniczych, wybierze lub zostanie zmuszona do wszczęcia postępowania upadłościowego, w którym sąd będzie zarządzał (za pośrednictwem syndyka lub zarządcy) uporządkowaną spłatą wierzycieli. Dla większości osób znana jest likwidacyjna forma upadłości, w której korporacja zostaje rozwiązana, a wierzyciele tworzą linię, w której otrzymują swoją część dochodów. Jednak w przypadku, gdy działalność przedsiębiorstwa będzie nadal rentowna, ale ze względu na wagę jego bieżących zobowiązań, przedsiębiorstwo zostanie zamiast tego “zrestrukturyzowane”, tak aby wyjść z upadłości. Sąd rozważy “plan restrukturyzacji”, w ramach którego pracownicy i wierzyciele zrzekną się części lub całości swoich praw, tak aby ogólny wynik był jak najbardziej sprawiedliwy.

W czasie trwania restrukturyzacji sąd ma dużą swobodę decyzyjną. Na początek, ponieważ aktywa przedsiębiorstwa nie mogą pokryć jego zobowiązań, udziałowcy prawie na pewno zostaną wycofane z obrotu giełdowego, anulowane i uznane za bezwartościowe. Prawa pracowników zostaną również anulowane lub zmniejszone. Ich emerytury i kontrakty związkowe mogą być ograniczone lub anulowane. Niewypłacone wynagrodzenia będą rozliczane w zmniejszonej wysokości.

Comments

  • 11 czerwca, 2021 -

    Łukasz

    ehh w Polsce często jest problem z płatnościami faktur, w Japonii jest inna kultura pracy 😀

Comments are closed.