Finanse, Należności

Plan i etapy restrukturyzacji

Z czasem tradycyjne struktury mogą przynosić efekty odwrotne do zamierzonych. Jest to zazwyczaj główny czynnik prowadzący do zmian personalnych. Proces restrukturyzacji nie zawsze musi być przeprowadzany wyłącznie jako reakcja. Dynamiczna, wiodąca w branży siła robocza może być silnym źródłem przewagi konkurencyjnej.

W rzeczywistości restrukturyzacja siły roboczej powinna stać się regularnym procesem – sposobem na ciągłe doskonalenie sposobu funkcjonowania organizacji. Ale zanim zaczniemy… Należy wyznaczyć jasne cele, trzeba odpowiedzieć sobie na jedno pytanie: Jaki jest prawdziwy cel waszego projektu?

Cele mogą być ustalane w oparciu o wydatki na siłę roboczą, wydajność lub docelową liczbę pracowników. Przy ustalaniu celów, które mają kierować Twoją restrukturyzacją, upewnij się, że są one konkretne i mierzalne

Egzekwowanie wyroku dotyczącego spłaty należności.

 1. Ustaw swój zespół ds. zarządzania zmianą

Dedykować personel do przejęcia odpowiedzialności za różne role, posiadanie i realizację całego procesu. Przemyślana identyfikacja najlepszych kandydatów z odpowiednim zestawem umiejętności do wykonania zadania. Bądź realistą przy przydzielaniu zasobów w celu dotrzymania wymaganych terminów. Typowe role związane z restrukturyzacją obejmują:

Osoba podejmująca decyzje, która zna wymagania biznesowe i potrafi podejmować jasne decyzje bez zbytniej biurokracji.

Analityk danych, który może manipulować, weryfikować i importować dane za pomocą narzędzi restrukturyzacyjnych (Excel, org.manager, itp.).

 1. Efektywnie przekazać plan restrukturyzacji

Najłatwiejszym sposobem jest podzielenie się przyszłym stanem organizacji za pomocą schematu organizacyjnego opartego na roli (nie określającego pracownika). Wizualizacja nowej struktury i stojących za nią motywacji może pomóc pracownikom w przetrawieniu i dostosowaniu się do nadchodzącej zmiany. Upewnij się, że nie podasz zbyt wielu szczegółów, ogranicz poufne informacje, takie jak wynagrodzenie, dane kontaktowe i adres domowy.

 1. Dokonaj oceny umiejętności

Trudno jest zrozumieć, gdzie leżą mocne i słabe strony Twojej siły roboczej bez procesu oceny umiejętności pracowników. Twoje najlepsze podejście jest do tego:

 1. Porozmawiaj z kierownikami liniowymi
 2. Stworzenie listy podstawowych kompetencji
 3. Korzystaj z tych danych, aby kierować swoimi decyzjami

Zazwyczaj organizacje używają 9-boxów do śledzenia mierników umiejętności, pomiarów wydajności i potencjalnych ocen w ramach narzędzia do tworzenia wykresów. Chociaż może to być prosta miara, to jest to łatwe do uchwycenia dane i jest to również dobre podsumowanie do porównywania pracowników z podobnymi opisami stanowisk.

 1. Przygotuj odprawę z wyprzedzeniem

Dobrowolna i mimowolna rotacja to rzeczywistość większości restrukturyzacji organizacyjnych. Upewnij się, że odprawy są odpowiednie, zgodne i sprawiedliwe. W miarę możliwości staraj się być otwarty i szczery na temat tego, co jest oferowane.

Rozprawianie plotek i zarządzanie oczekiwaniami są wystarczająco trudne bez dodatkowego wyzwania, jakim jest utrzymanie zasłony poufności nad organizacją. Dobrym pomysłem jest również ponowne przeanalizowanie i ponowne opracowanie pakietów pod koniec procesu planowania.

 1. Programy rozwoju talentów

Najlepszą praktyką jest przekwalifikowanie wielu pracowników do różnych ról. Jest to fantastyczny sposób na utrzymanie zaangażowania pracowników i zapewnienie większej ilości opcji, gdy org przeprojektowuje się wokół. Ten rodzaj rozwoju talentów może pomóc w budowaniu lojalności pracowników i zwiększyć różnorodność umiejętności wśród całej siły roboczej.

 1. Analiza odpowiedniości ról

Jest to niezwykle trudny do zmierzenia aspekt, więc prawdopodobnie będziesz polegał na anegdotycznych raportach i informacjach zwrotnych od kierowników liniowych dla każdego pracownika. W większych organizacjach łatwiej jest prowadzić sesje w małych grupach z kluczowymi decydentami w każdym obszarze, aby sprawdzić, czy mają oni jakieś zastrzeżenia. Ostatecznie to do Ciebie należy decyzja, które zastrzeżenia są nie do przezwyciężenia, a które są nieuniknione, dostosowując plan tak, aby uzyskać jak najlepsze wyniki.

 1. Przeanalizuj i zastanów się

Istnieje szansa, że w przyszłości nastąpi kolejna restrukturyzacja. Jeśli planujesz i monitorujesz ten proces teraz, następnym razem będzie ci łatwiej.

 

Comments

 • 11 czerwca, 2021 -

  Asia

  Dobre porady!

Comments are closed.