Biznes, Należności

Egzekwowanie wyroku dotyczącego spłaty należności.

Jeśli dłużnik nie zapłaci ci po otrzymaniu nakazu sądowego, możesz zwrócić się do sądu o pobranie zapłaty od osoby lub firmy, która jest ci dłużna pieniądze. Musisz uiścić opłatę sądową, gdy zwracasz się do sądu o jej pobranie.

Dowiedz się, na co dłużnik może sobie pozwolić, aby pokryć koszty. Poproś sąd o nakazanie dłużnikowi stawienia się w sądzie, aby przedstawił dowody swoich dochodów lub wydatków, na przykład rachunki i oświadczenia. Jeżeli pieniądze są należne od firmy, możesz poprosić funkcjonariusza firmy o stawienie się w sądzie i podanie szczegółów dotyczących jej rachunków. Możesz wtedy zdecydować, czy chcesz, aby sąd podjął dalsze działania w celu ściągnięcia Twojej należności. Możesz poprosić sąd o wysłanie komorników po odbiór pieniędzy. Komornik poprosi o zapłatę w ciągu 7 dni. Jeśli dług nie zostanie spłacony, komornik odwiedzi dom lub firmę dłużnika, aby sprawdzić, czy można coś sprzedać w celu spłacenia długu.

Co to jest faktoring?

Sąd może zamrozić pieniądze w banku dłużnika, towarzystwie budowlanym lub na koncie biznesowym oraz  zdecyduje, czy pieniądze z konta mogą być wykorzystane do spłaty długu. Możesz zwrócić się do sądu o obciążenie dłużnika ziemią lub majątkiem. Jeśli ziemia lub nieruchomość zostanie sprzedana, dłużnik musi uiścić tę opłatę przed otrzymaniem pieniędzy.