Biznes, Finanse

Co to jest faktoring?

Faktoring, faktoring wierzytelności lub finansowanie dłużnika ma miejsce wtedy, gdy przedsiębiorstwo kupuje dług lub fakturę od innego przedsiębiorstwa. Faktoring jest również postrzegany jako forma bonifikaty faktur na wielu rynkach i jest bardzo podobny, ale tylko w innym kontekście. W przypadku tego zakupu należności są dyskontowane, aby umożliwić nabywcy osiągnięcie zysku przy rozliczeniu długu. Zasadniczo faktoring przenosi własność rachunków na inną stronę, która następnie ściga dług.

Faktoring zwalnia zatem pierwszą stronę z zadłużenia za kwotę niższą od całkowitej kwoty, zapewniając jej kapitał obrotowy na dalsze prowadzenie działalności, podczas gdy nabywca lub czynnik rozliczeniowy goni za długiem w pełnej wysokości i zyskiem w momencie jego spłaty. Czynnik jest zobowiązany do uiszczenia dodatkowych opłat, zazwyczaj niewielkiego procentu, po uregulowaniu długu. Czynnik może również zaoferować dłużnikowi rabat.

Faktoring jest bardzo powszechną metodą stosowaną przez eksporterów w celu przyspieszenia przepływów pieniężnych. Proces ten umożliwia eksporterowi sporządzenie do 80% wartości faktury sprzedaży w momencie dostawy towaru oraz w momencie wystawienia faktury sprzedaży.